ankštus

ankštus
1 ankštùs, -ì adj. (4); SD391 žr. ankštas 1: Ankštùs tvartas gyvuoliam Dkšt. Štai dabar ta vieta, kurioj gyvename po veidu tavo, yra ankšti dėl mūsų Ch2Kar6,1. Aniolas, perėjęs ankščion vieton, kur nebuvo galima suktis nei dešinėn, nei kairėn, atsistojo priešais Ba4Moz22,26. ankštù n.: Su tiek šeimynos šitoj trioboj bus ankštu gyventi Kp. | prk.: Pasijuto, kad bus ankštù su melavimu, pats paspruko An. añkščiai adv.: Mes añkščiai gyvenam – nebus kur atsigulti Grž. ║ Šitas burnosas man ankštùs, juo negaliu vilkėti – pažastys spaudžia, guzikai nesutenka Šmn. añkščiai adv.: Añkščiai inmoviau koją OG425.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ankstus — ankstùs, anksti̇̀ bdv. Di̇̀rbu nuo ankstaũs rýto ligi̇̀ vėlaũs vakãro …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ankstus — ankstùs, ì adj. (4) 1. kurio nors laiko tarpo pradžios: Jau laikas neankstùs, eikim gult Ig. Nuo ankstaũs ryto lig naktytėlės augo žaliavo mano rūtelės J.Jabl. Kurgi ... taisaisi, jaunoji mergyte, šį ankstų rytą? KlvD85. Augin mane motinėlė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankštus — 2 ankštùs, ì adj. (3) ankštėtas, ankščiuotas: Vienais metais žirniai buvo neankštūs, tik vienas pašaras – išarėm juos Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anksti — ankstùs, anksti̇̀ bdv. Di̇̀rbu nuo ankstaũs rýto ligi̇̀ vėlaũs vakãro …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ankstas — añkstas, à adj. (4) ankstus, ankstyvas: Verkė mergelė jauno bernelio nuog anksto ryto ik vakarėlio TŽI306. Nereiks tau, mergužėle, anksto ryto keltis KrvD213. Jau laikas eiti gultų, nes ryto anksto reiks pakilti Sz. ◊ iš añksto neatėjus laikui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstickutėlis — ankstickutė̃lis, ė adj. (2) labai ankstus: Ankstickutė̃lis rytas Rdm. ankstickutė̃liai adv.: Ankstickutė̃liai, dar niekur nei kukšterė[jo], nei trikšterė[jo], išvažiavau Rod. Šienpjoviai, ankstickutė̃liai susikėlę, pievas guldo Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstrytas — (<ankstus rytas) sm. (3) rytas: Kokis gražus ankstrytas! Zt. Dar šalti ankstrytaĩ Zt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstuma — ankstumà sf. (3b) Lp ankstumas, ankstus laikas: Iš pačios ankstumõs gal kiek ir rastumėt grybų, paskui nurenka Gs. Išvažiavo pačioj ankstumõj Ds. Kad nori, tai kelkis, aš tokioj ankstumõj nesikelsiu Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstumas — ankstùmas sm. (2) K, Jrb; R → ankstus: Koks ankstùmas kelti, kad saulė teka J. Tokio ankstùmo nuėjęs, nieko turgaus nerasi Kp. Kaip ankstùmo ryt kelsimės? Tvr. Ką gi veiksi tokiam ankstumè atsikėlęs? Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstutėlis — ankstutė̃lis, ė adj. (2) labai ankstus: Ankstutė̃lis rytas BŽ479. ankstutė̃liai adv. BŽ479: O kitą rytą anksti ankstutėliai aušra kruvina saulėtekį skelbia B.Sruog …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”